Czy kilka antywirusów na jednym komputerze to dobry pomysł?

Im więcej czytamy i słyszmy o zagrożeniach, jakim podlega każdego dnia wykorzystywany przez nas system komputerowy oraz telefony, zwykle obawiamy się coraz bardziej, stosując nie do końca dobre pomysły. Jednym z nich jest zainstalowanie na jednym komputerze dwóch różnych programów antywirusowych – oczywiście im bardzie groźny i bezwzględny dla szkodliwego oprogramowania, tym bardziej się z […]